Tidshandicap

Forslag til tidshandicap:

Ratingforskjell

Tid på klokken

<50 5-5
50-149 4-6
150-249 3-7
250-399 2-8
400-599 9-1
600+ 9:30:0:30