Styret og stell

Denne siden inneholder møtereferat fra styremøter, årsmøter og evt annet tilknyttet driften av klubben.

Årsmøte februar 2015